۱۳۹۸-۰۷-۱۰
آنالیز مودال

معرفی آنالیز مودال

معرفی آنالیز مودال   مطالعه تجربی رفتار دینامیکی سازه هدف اصلی در آنالیز مودال میباشد. اگر چه پیشرفت چشمگیری درتوسعه روش‌های تحلیلی و عددی در حوزه […]