چه خدمتی را
ما می توانیم به شما
ارائه دهیم؟

 

تنش زدایی
ارتعاشی

تیم مجرب ما قادر است تنش های پسماند داخل قطعات را از طریق ارتعاشات کاهش دهد.

مشاهده جزئیات
 

پایش وضعیت تجهیزات
و پردازش سیگنال

تیم مجرب ما قادر است با استفاده از تجهیزات پیشرفته، عیوب قطعات به دست آمده از فرایندهای مختلف را شناسایی نماید.

مشاهده جزئیات
 

خدمات
نرم افزاری

تیم مجرب ما با استفاده از نرم افزارهای المان محدود نظیر آباکوس، انسیس و کامسول می تواند شبیه سازی های در رابطه با ارتعاشات سیستمها، تنش درون قطعات و ... را انجام دهد.

مشاهده جزئیات
 
جدید

آنالیز
و تست مودال

تیم مجرب ما قادر است با استفاده از تجهیزات پیشرفته، رفتار دینامیکی سازه را به روش تجربی به دست آورد.

مشاهده جزئیات
 

طراحی و ساخت
میز شبیه ساز ارتعاشات

تیم مجرب ما قادر است میز شبیه ساز ارتعاشات را طراحی نموده و بسازد.

مشاهده جزئیات
 

کنترل

تیم مجرب ما قادر است در زمینه طراحی و ساخت کنترلر برای سیستم های دینامیکی مشاوره دهد.

مشاهده جزئیات
با ما تماس بگیرید

در صورتیکه هر گونه سوال
در رابطه با خدمات ما دارید، از طریق شماره زیر با ما تماس بگیرید
02166919151 داخلی 3072