۱۳۹۸-۰۷-۱۰

معرفی پایش وضعیت

معرفی پایش وضعیت (Condition Monitoring)   پایش وضعیت بر پایه بررسی و پایش وضعیت جاری ماشین در حال کار و پیش بینی آینده وضعیت آن می­باشد. […]