معرفی اعضای
هیئت مدیره

دکتر
سلمان فارسی

دانش آموخته مقطع دکتری در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه تربیت مدرس

تلفن ثابت: 02166515191

پست الکترونیکی: salman.farsi@modares.ac.ir

vibromodares@gmail.com

 • تاریخ
 • 1380-1385
 • 1385-1388
 • 1389-1397
 • رشته تحصیلی
 • مهندسی مکانیک -جامدات
 • مهندسی مکانیک -طراحی کاربردی
 • مهندسی مکانیک -طراحی کاربردی
 • محل تحصیل
 • صنعتی شریف
 • صنعتی شریف
 • تربیت مدرس
 • دوره تحصیلی
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • دکتری

پروژهٔ کارشناسی

تحلیل سینماتیکی و بهینه‌سازی مکانیزم کنترلی هلیکوپتر»، استاد راهنما: دکتر حسن ظهور، ۱۳۸۵

پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد

اصلاح بهینهٔ مسیر سیارک‌های خطرناک نزدیک به زمین»، استاد راهنما: دکتر حسن ظهور، استاد راهنمای همکار: دکتر حسن صیادی، ۱۳۸۸

رسالهٔ دکتری

پایدارسازی وضعیت ماهوارهٔ دارای بوم گرادیان جاذبهٔ طول‌متغیر با رویکرد پورت‌همیلتونی»، استاد راهنما: دکتر مجید محمدی‌مقدم، ۱۳۹۷

دوره‌های آموزشی  صلاحیت مدرسی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۹۷

  سوابق کاری و پژوهشی   عضو گروه کنترل (ADCS)، پروژه ماهواره شریف،‌ دانشگاه شریف، ۱۳۸۹-۱۳۹۳

   پروژه کنترل و اوتوپایلوت یک هلیکوپتر بدون سرنشین، شرکت موج پویا، ۱۳۸۵

   پروژه طراحی و ساخت یک هلیکوپتر بدون سرنشین، سازمان پهپاد، ۱۳۸۳-۱۳۸۷

   چاپ 6 مقاله در مجلات و کنفرانسهای معتبر   زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

   کنترل (غیرخطی، بهینه، تطبیقی، مقاوم، پورت-همیلتونی)
   سیستم‌های دینامیکی (غیرخطی، همیلتونی، آشوب)
   ارتعاشات (غیرخطی)
   سیستم‌های ماهواره (تعیین وضعیت، کنترل، دینامیک مدار)

   پیوندها

   Google Scholar
   researchgate.net/profile/Salman_Farsi