طراحی و ساخت شبیه ساز ارتعاشات

میز شبیه سازی ارتعاشات ماشین آلات دوار

میز شبیه ساز ارتعاشات ماشین آلات دوار که تصاویر آن در شکلهای زیر دیده می شود به منظور شبیه سازی انواع عیوب در ماشین آلات دوار طراحی و ساخته می شود.
میز شبیه ساز ارتعاشات ماشین آلات دوار دانشگاه تربیت مدرس
میز شبیه ساز ارتعاشات ماشین آلات دوار دانشگاه تربیت مدرس (نمای مقابل)

ویژگیهای مهم میز شبیه ساز ارتعاشات

در طراحی این میز نکات مهمی وجود دارد که آن را از سایر سیستمهای مشابه خود متمایز می¬سازد. این نکات به شرح زیر است:
1) این میز یک میز سرعت بالا محسوب می¬شود، به طوری که سرعت دورانی سیستم دوار تا حداکثر rpm10000 قابل تغییر است.
2) امکان شبیه سازی عیوب گوناگون ماشین آلات دوار از قبیل نامیزانی، عدم هم محوری، انواع عیوب بلبرینگ ها نظیر عیب در ساچمه، حلقه داخلی، بیرونی و قفسه، خمیدگی شفت، سایش مکانیکی، ترک و رشد ترک در پره ها
3) سهولت بسیار زیاد در مونتاژ و دمونتاژ، به نحوی که حتی یک دانشجوی کارشناسی هم می تواند به کمک دفترچه راهنما اجزای میز را باز و بسته نماید
4) ماژولار بودن میز به دلیل استفاده کردن از پروفیلهای آلومینیومی و امکان افزودن ساده قطعات جدید به میز
5) عدم وجود ماشین کاری در شفت میز که تغییرات , و جابجایی های مختلف را امکان پذیر می کند
6) عدم نیاز به ابزار خاص جهت مونتاژ قطعات (ابزارهای عمومی کارگاه کافی است)
7) امکان تعیین و تغییر دور سیستم با دقت کافی
8) بیشترین دور سیستم، سرعت های بحرانی اول و دوم را پوشش می دهد
9) امکان باردهی به سیستم در دورهای گوناگون
10) امکان داده برداری از سیگنال¬های ارتعاشی به صورت تماسی یا غیر تماسی