شبیه سازی های نرم افزاری

همچنین، روش المان محدود را می‌توان به جهت نیل به اهداف زیر، استفاده کرد:

• اعتبارسنجی پاسخ حاصل‌شده از سایر روش‌های حل
• بررسی رفتار سیستم و به دست آوردن مشخصات آن (نظیر فرکانس طبیعی، شکل مود وغیره) در شرایط کاری مختلف
• بررسی رفتار سیستم قبل از انجام تست‌های زمان‌بر و پرهزینه
این روش در حوزه‌های زیر کاربرد دارد:
• تحلیل استاتیکی و دینامیکی سازه ها
• انتقال حرارت
• مکانیک سیالات
• الکترومغناطیس
نرم افزار‌های کاربردی در این حوزه عبارتند از
• Abaqus
• ANSYS
• Comsol

این مرکز با دراختیار داشتن نیروی انسانی کارآمد و رایانه های دارای سرعت محاسباتی بالا، آماده ارائه خدمات در این حوزه می‎باشد.