معرفی اعضای
هیئت مدیره

مهندس
مسعود رضایی

دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه تربیت مدرس

تلفن همراه: 09039853292

تلفن ثابت: 02166515191 (داخلی 3072)

پست الکترونیکی: mrezaei@modares.ac.ir

vibromodares@gmail.com

 • پایان
 • 1392
 • 1395
 • -
 • رشته تحصیلی
 • مهندسی مکانیک -جامدات
 • مهندسی مکانیک -طراحی کاربردی
 • مهندسی مکانیک -دینامیک ارتعاشات و کنترل
 • محل تحصیل
 • دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران مرکزی
 • تربیت مدرس
 • علم و صنعت ایران (مشغول به تحصیل)
 • دوره تحصیلی
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • دکتری

خلاصه ای از رزومه  مسلط به نرم افزارهای Catia، Ansis، Abaqus و Matlab  علاقه مندیها و توانایی های کاری و پژوهشی

  تحلیل ارتعاشات غیرخطی
  تحلیل ارتعاشات غیرخطی
  ارتعاشات ناشی از تقابل سیال و سازه
  برداشت کننده های انرژی پیزوالکتریک